Üks oluline osa minu igapäevatööst on meie toote kasutajatestimiste läbiviimine. Kuna ma töötan rahvusvahelise haardega tarkvaraettevõttes, siis asuvad meie kasutajad mitmel pool üle maailma. See tähendab, et kõik meie kasutajatestimise sessioonid toimuvad kaugelt ja videokõne vahendusel (remote moderated usability testing). Mina modereerin testimist Tallinnas, kuid teisel pool ekraani võivad olla kasutajad USAst, Austraaliast või Lõuna-Aafrikast.

Kaugelt läbi viidud testimine arvutiekraani vaadetele

Kaugelt juhendatud kasutajatestimine arvutiekraanil töötava toote jaoks on oma olemuselt tavaline videokõne, mille käigus testija jagab oma ekraanivaadet ning võimaldab seeläbi moderaatoril jälgida, kuidas ta testitavat lahendust kasutab. Hiire liikumine ekraanil indikeerib moderaatorile, mida kasutaja parasjagu teeb ning juhul kui veebikaamera on sisse lülitatud, on võimalik lugeda täiendavat infot välja kasutaja näoilmetest ning kehakeelest. Oma igapäevases töös kasutan kliendikõnede läbiviimiseks Zoomi, mis võimaldab osalejal mugavalt ekraani jagada ning minul kergelt sessiooni salvestada.

Soovitus: Juhul kui viid testimisi läbi inglise keeles ning kasutad Zoomi tasulist versiooni, siis on videode pilve salvestamise korral võimalik kasutada automaatset transkribeerimist. Esineb küll vigu, kuid vajalikud kohad videost kiirelt leitavad.

Kaugelt juhendatud testimine mobiiliäpile – ekraanijagamise kitsaskohad

Mobiiliäpi või mobiili veebiversiooni testimine distantsilt on võrreldes arvutivaadetega veidi keerulisem väljakutse. Võimalik on kasutada täpselt sama lähenemist ja paluda kasutajal mobiiliekraani jagada, kuid õige pea selguvad selle meetodi kitsaskohad. Esiteks nõuab see testijalt vajaliku mobiilirakenduse allatõmbamist (nt Zoomi äpp) ning rakenduse siseselt on ekraanijagamine mobiilis keerukam kui arvutiversioonis (eriti iOS telefonide puhul).

Kõige suurem puudujääk ekraanijagamise kaudu mobiiliäpi testimise juures  on ebapiisav info selle kohta, kuhu kasutaja ekraanil vajutab. Mobiilis puudub kursor, mida testija liigutab ning seeläbi oma tegevuse jälgitavaks muudab. Juba valmisarendatud äppide testimise korral saab kasutaja tegevusest aru seeläbi, et ekraanil olev vaade muutub. Juhul kui testida on vaja disainiprototüüpi (nt Figma, Invision, Marvelapp), siis kõik kasutaja ekraanipuudutused ei pruugi tuua endaga kaasa nähtavat muutust, sest nad võivad proovida teha toiminguid, mis ei ole osa prototüübi kasutajateekonnast.

Tavalised videokõne platvormid ei ole otseselt mõeldud kasutajatestimise läbiviimiseks, seega puudub neil sisseehitatud indikaator ekraanipuudutuste kuvamiseks. Kuigi kasutajatestimise osa on valjuhäälselt oma mõtete ja tegevuse kommenteerimine, pole see alati siiski piisav, et kompenseerida mobiiliäpi kasutaja tegevuse mittenägemist.

Kallista oma läpakat – kõige sujuvam viis mobiiliäpi kaugelt testimiseks

Õnneks on olemas lihtne viis, kuidas näha mobiiliekraanil toimuvat ja teisel pool maakera asuva kasutaja sõrmede liikumist mobiliekraanil. Testijal tuleb paluda oma läpakat kallistada.

“Kallista oma läpakat” meetod tähendab seda, et testija liitub videokõnega oma sülearvutist (tavaline videokõne) ning jagab mobiiliekraanil toimuvat enda veebikaamera vahendusel. Eelduseks on, et nende läpakal on töötav veebikaamera. Moderaator palub testijal pöörata enda sülearvutit 180 kraadi, nii et nende ekraan vaaab neist eemale. Kui testija paneb oma käed ümber arvuti ekraani (nagu ta kallistaks arvutit), siis on tema käes olev mobiiltelefon veebikaamerast tervenisti nähtav.

Selline meetod on testijatele lihtne ja jõukohane: see ei vaja ühegi uue mobiilirakenduse installimist. Sisseehitatud veebikaamera on olemas peaaegu kõigil sülearvutitel, seega ei ole testijal vaja teha ka lisapingutusi veebikaamera otsimiseks, ühendamiseks ning sobivasse kohta paigutamiseks.

Soovitus: Tee veebikaameraga sülearvuti olemasolu kindlaks juba osalejate värbamise faasis.

Testija poos mobiiliäpi testimisel:

Testija poos mobiiliäpi testimise ajal, külgvaade

Minu kogemus on näidanud, et uuringus osalejad tulevad selle meetodiga kergesti kaasa. Meetodit on lihtsam mõista ja seletada, kui neile soovitud tulemus enda arvuti pööramise abil ette näidata. Sel moel näeb kasutaja oma arvutiekraanilt moderaatori käsi ja mobiiliekraani ning nad mõistavad hoobilt, mida neilt oodatakse. Esialgset kohmetust aiab maandada see, kui ise tunnistada, et tegu on tõepoolest esmapilgul veidi kentsaka kuid seejuures hästi toimiva lahendusega

Soovitus: Demonstreeri enda arvuti ja telefoniga, kuidas 180 kraadi pööratud veebikaamerast mobiiliekraan paistab. Sel moel saavad testijad kiirelt aru, mida neilt oodatakse.

Veebikaamera pilt on tavaliselt piisavalt terav, et näha, mis mobiiliekraanil toimub. Kui tegemist on prototüübi testimisega, siis on testitav lahendus limiteeritud ning ekraanil olev vaade täpselt teada ning pisidetaile on vajaduse korral võimalik hiljem prototüübi failist järele kontrollida.

Kui testija on oma arvuti ümber pööranud ja telefoni kätte võtnud, siis võib olla vajalik täpsustav juhendamine, et kaamerast paistaks terve mobiiliekraan. See tähendab tavaliselt veidi ekraani nihutamist ja on samuti kergelt teostatav. Sõltuvalt valgustusest võib esineda ka mobiiliekraani peegeldust, nii et veebikaamerast pole ekraanil toimuvat korralikult näha. See on samuti lahendatav, kui juhendada, millise nurga all tuleks telefoni hoida, et peegeldust ei tekiks.

Testija poos mobiiliäpi kasutajatestimisel:

Testija poos mobiiliäpi kasutajatestimisel, käes mobiiltelehon ja käte vahel arvutiekraan

 

“Kallista oma arvutit” meetodi plussid ja miinused

Kõige olulisem pluss veebikaamera kaudu mobiiliekraani jagamise juures on võimalus näha testija sõrmede liikumist. Sõrmeliigutuste nägemine on eriti oluline kui testitakse prototüüpi ning kõik toimingud ei ole veel võimalikud. Sel moel on võimalik märgata, kuhu testija vajutada püüdis, kas ja kuidas püüavad nad ekraani kerida (scroll) või tõmmata (swipe). Samuti saavad nad näpuga näidata, millest täpselt nad parasjagu räägivad.

Peamine puudujääk selle lahenduse juures on see, et testija nägu ei ole samal ajal näha. Samuti ei näe testija moderaatorit, sest ekraan on suunatud käes oleva mobiili poole. Valjuhäälselt oma tegevus kommenteerimist selline meetod kuidagi ei pärsi ning sõrmede nägamine ütleb rakenduse kasutatavuse kohta võib-olla isegi olulisemat infot kui näoilme. Tunnen ise, et testija miimika mittenägemine on väike kaotus selle kõrval, et näen selgelt, kuidas nad mobiili käsitsevad.

Testija poos mobiiliäpi testimisel:

Testija poos mobiiliäpi testimisel, vaade ülevalt

 

Kaugelt juhendatud mobiiliäpi testimise sammud:

1. Moderaator ja testija liituvad sülearvutitest Zoomi kõnega (võib olla ka mõni teine salvestamist võimaldav videokõne tööriist)

2. Moderaator palub testijal veebikaamera sisse lülitada

3. Moderaator palub testijal pöörata oma sülearvuti 180 kraadi, et ekraan vaataks testijast eemale ja ekraani “kallisades” paistaks testija mobiiliekraan. Lihtsam on seda seletada, kui moderaator ette näitab.

4. Kui testija on arvuti ümber pööranud, siis palub moderaator kohendada ekraani või testija käte asendit selliselt, et veebikaamerast paistaks terve mobiiltelefoni ekraan

5. Moderaator jagab testijaga prototüübi linki, nii et ta saaks selle mobiiliekraanil avada või juhendab kuidas avada testitav  live-rakendus.

6. Moderaator viib läbi mobiiliäpi kasutajatestimise ja jälgib testija tegevust oma arvutiekraanilt. Kindlasti tasub sessiooni salvestada.